Vissa samhällsgrupper har svårare att låna

Det råder en ojämställdhet när det kommer till vilka som får ett lån beviljat och inte. De grupper i samhället som inte har ett fast jobb, har utländsk bakgrund, har betalningsanmärkningar och är egenföretagare, upplever att de har svårare att ta lån än andra. Detta leder till att många tar dyra lån, som till exempel sms-lån.

4246396-paying-with-a-banknote

Det är nu många fler än bara unga som tar sms-lån, skriver Svenska Dagbladet. Fler hamnar även hos Kronofogden efter att de inte har kunnat betala tillbaka snabblånen. Prognosen är att omkring 60 000 obetalda snabblån kommer att ha trillat in hos Kronofogden under 2014. Siffrorna visar att andelen unga som hamnar hos Kronofogden efter att ha tagit sms-lån, har minskat. De unga med snabblån var förr ungefär 40 procent av den totala gruppen, men nu har siffran nästan halverats. Minskningen bland unga är dock inte så dramatisk, utan det är snarare fler äldre som upptäckt sms-lånen.

Finns andra lån än sms-lån

Många väljer att ta sms-lån för att det råder en viss ojämställdhet vad gäller vilka som får ta lån eller inte. Har man till exempel en betalningsanmärkning, är timanställd eller egenföretagare, har man ofta svårt att låna pengar från banken. För att få ekonomin att gå ihop tar man då ett sådant här sms-lån, som har väldigt höga räntor och gör att man hamnar hos Kronofogden i värsta fall. Det finns dock en del aktörer som kan erbjuda lån till de som fått ett nej hos banken. Till exempel kan man låna utan säkerhet hos Bluestep. Man kan även börja följa dem på Twitter för att läsa det senaste från företaget.

Utlandsfödda har svårare att låna

Det är flera grupper i samhället som har svårare än andra att få ett lån beviljat. Många utlandsfödda upplever till exempel att de har svårare att få lån för att förverkliga sina affärsidéer, skriver Sydsvenskan. Av alla företagare med utländsk bakgrund tycker 34 procent att det är svårt att låna pengar i Sverige, jämfört med 17 procent av företagare som är födda i Sverige.