Sättet att hantera sorg

Alla hanterar vi sorg på olika sätt – men finns det ytterligare skillnader mellan män och kvinnors sorgearbete? Nej, men det finn olika stadium och faser av sorg som varje människa hanterar olika.

begravningAtt hantera sin sorg när någon går bort kan vara svårt och det är även svårt för närstående till den sörjande att veta hur man ska hantera dennes sorg. Men det finns som tur är hjälp att få. Till exempel har Svenska Kyrkan stöd för dig i sorg genom att exempelvis erbjuda sorgegrupper för vuxna, barn och familj vilka man kan komma i kontakt med via sin församling. Likaså erbjuder även begravningsbyråer ett visst stöd i sorgearbetet och lättast är att ta hjälp av den byrå man anlitar för att arrangera begravningen. Bor man till exempel i Västerås hittas den lokala begravningsbyrån visa denna länk http://www.fonus.se/begravningsbyraer/v/vasteras eller om man bor i Göteborg kan man istället skriva in det i urlen och så vidare. Lättast kanske är att bara söka i sök-rutan hos den begravningsbyrå man väljer efter sin stad eller stadsdel. Men en fråga som många ställer sig är om det är skillnad i hur män respektive kvinnor sörjer, och svaret är enkelt: alla hanterar sin sorg olika och egentligen finns inga specifika skillnader könen emellan. Dock kan man poängtera att män generellt sett kan ha svårare att be om stöd och råd än vad kvinnor har då män generellt sett kan vara mer introverta än vad kvinnor är – så på det stora hela finns inga skillnader. Därför kan såväl män och kvinnor vända sig till både Svenska Kyrkan och begravningsbyrån för stöd.

Sorgens olika stadium

Att sörja någons bortgång är svårt oavsett om man är man eller kvinna och det är generellt sagt att sorg har fyra faser som man ska gå igenom. Enligt psykiatriprofessorn Johan Kullberg är sorgen uppdelad enligt följande:

  1. Chock- och förnekande – varar mellan minuter till dygn och kommer av våra inbyggda försvarsmekanismer om känslostumhet och förnekande samt vår oförmåga att ta in vad som faktiskt skett vilket är speciellt vanligt vid oväntade förluster.
  2. Reaktion – kommer efter fyra eller fler veckor efter det som inträffat vilket ger en insikt och erkännande av vad som hänt vilket kan ge såväl fysiska som psykiska reaktioner.
  3. Bearbetning – ett halvår till år efter händelsen och det är först nu man vänder tillbaka mot verkligheten och verkligen tar in vad som skett och tar teg mot försoning.
  4. Nyorientering – äntligen accepterande och verklig anpassning och man ”kommer tillbaka” med ett nyväckt engagemang för andra människor, aktiviteter och känslor.