Fler nyheter

Bra eller dåligt med snus?

Tobaksvanorna i dagens samhälle har kommit att skilja sig markant åt mellan många länder i Europa. Det man i alla fall kan konstatera är att vi i Sverige generellt sett röker väldigt lite, i alla fall om jämför med länder som Italien, Spanien och Grekland. Där röker man nämligen som […]

Läs mer ›

Ekonomisk jämlikhet

Jämlikhet kan och ska eftersträvas inom många olika områden. Några av dem är det juridiska, det sociala och det politiska. Men även det ekonomiska är väldigt angeläget. Ekonomisk jämlikhet är avgörande för att vi ska få ett jämställt samhälle där ingen part är beroende av den andra enbart beroende på […]

Läs mer ›

Jämlikt med leksaker till sovrummet?

Det finns flera diskussioner om hur jämlikt det egentligen är i ett samhälle som tillåter, och i vissa fall till och med uppmuntrar, porrfilmer. Men kan man applicera samma debatt på sexleksaker? Och i så fall åt vilket håll? Om det anses felaktigt att exempelvis ha en upplåsbar Barbara hemma […]

Läs mer ›

Kvinnligt håravfall

Det är ju vanligare att män tappar håret än att kvinnor gör det, ändå tycks det utgöra ett desto större problem när det händer för en kvinna. Eftersom att det är nästan allmänt vedertaget att män förr eller senare blir skalliga eller tunnhåriga så är ju det inget som någon […]

Läs mer ›

Manliga moderatorer

Tyvärr är det mer vanligt förekommande att en moderator i en debatt är en man, vilket i sin tur kan leda till att debatten får en mer manlig prägel än vad som är lämpligt. Även om panelen kan bestå av lika många män som kvinnor så finns det en risk […]

Läs mer ›