Mansdominerade branscher

Som kvinna blir man ganska ofta utsatt för olika former av avsaknad av jämlikhet genom livet, och när man ska in på jobbmarknaden kan det verkligen vara en närvarande faktor. Det finns många mansdominerade branscher som kvinnor är fullt kapabla i, men som de ändå inte riktigt släpps in i, för att det finns en massa förlegade normer som säger att de inte har den kompetens som behövs, helt enkelt för att de inte fötts till män.

En av dessa branscher är den med handelsstål. Eller ta vilken annan bygg- eller industribransch som helst där fokus ligger på råmaterial, fysiskt arbete som lätt blir ganska skitigt och där det krävs en viss dos av tuffhet för att orka med. Gärna ska det också innebära tidiga morgnar och liknande, det är sådana arbeten som män historiskt sett har jobbat mest i. Kanske är det framför allt så för att det under industrialiseringens tid mest bara var män som jobbade över huvud taget, medan kvinnorna var hemma och skötte hemmet och barnen. På så sätt blev det kanske norm att det var just män som skulle sköta dessa jobb inom stål och bygg, medan kvinnorna fick sköta hushållsnära uppgifter.

En av de branscher som inte innebär någonting av det vi nämnde ovanför men som ändå är märkligt mansdominerad är musikbranschen. Man kan tydligt se det genom att till exempel kolla på olika festivaler, där det finns en övervägande del manliga artister som bokas, och där antalet kvinnliga artister per festival ofta är försvinnande liten. Dagens Nyheter har skrivit en artikel här om de mansdominerade festivalerna under sommaren som var. Det är väldigt intressant att kolla på dessa väldigt olika branscher som ändå präglas av en och samma mansdominerande tendens. Förmodligen har det att göra med att vi fortfarande lever i ett patriarkat, men att vi faktiskt tar upp och diskuterar dessa frågor är ett gott steg på vägen till ett mer jämställt samhälle, både inom bygg- och industribranschen samt inom musikbranschen och alla andra branscher.