Män kör mer bil än kvinnor

När det kommer till att köra bil så är kvinnor bättre på själva körningen, men de kör betydligt mindre än männen. Kvinnorna väljer hellre att åka buss eller cykla, framför att ta bilen när de ska åka någonstans.

aldre-par-bil

Somliga tycker att bilar är något som endast gubbar och grabbar ska ägna sig åt och att det knappast finns några kvinnor med riktigt intresse för bilar. Självklart är det inte så och faktum är att kvinnor är mycket bättre bilförare än vad män är, vilket man kan läsa mer om här. Men när det kommer till vilka som kör allra mest bil, är det faktiskt männen som dominerar statistiken. Och på grund av att männen kör så mycket bil, är kvinnor bättre på att transportera sig själva mer miljövänligt.

Männen kör betydligt mer

Faktum är att om män färdades på samma sätt som kvinnor skulle koldioxidutsläppen i städer minska med hela 31 procent, skriver Expressen. Detta innebär en vinst på 300 miljoner kronor för minskat buller, färre olyckor och minskade miljöeffekter. Männen väljer nämligen bilen i första hand när de ska åka någonstans, medan kvinnorna föredrar cykeln eller bussen. En undersökning visar att männen åker hela 34,7 kilometer med bil en genomsnittlig dag, medan kvinnorna kör endast 16,7 kilometer. Det är alltså en rätt stor skillnad mellan män och kvinnor när det kommer till bilkörandet.

Måste minska bilkörandet i allmänhet

Att männen måste börja tänka mer som kvinnor när det kommer till resor och transport är ett klart faktum. Men det är även så att kvinnor och män i allmänhet måste minska sitt beroende av bil för att istället övergå till cykel eller kollektiva färdmedel. Man kan även passa på att promenera om det rör sig om kortare transporter. De som i dag ökar sin bilanvändning allra mest i Sverige är unga kvinnor, men de står för en väldigt liten del av det totala bilresandet. För att minska bilberoendet måste även en del åtgärder vidtas från högre håll. Detta behövs exempelvis göras:

  • Planering i städerna som gynnar gång, kollektivtrafik och cykel.
  • Förmåner för de som väljer bort bil.
  • Möjlighet att åka kollektivt även i bil.