Målet är en jämställd värld 2030

man-1131006_640Världens länder har enats om 17 olika utvecklingsmål, där målbilden är att ha en jämställd värld redan år 2030. Chefen för FNs befolkningsfond, Babatunde Osotimehin, hävdar att detta är ett fullt rimligt mål medan andra ter sig skeptiska till denna snabba utveckling.

I tidigare inlägg har ekonomisk jämställdhet gällande lån behandlats, men nu ska det handla om världsproblem, nämligen hur jämställdheten ser ut. Jämställdhetsfrågor som berör länder där kvinnor inte får att bestämma över sina egna kroppar och sina liv, där de nekas skolgång och jobb och andra jämställdhetsproblem har tagits upp till diskussion. 17 utvecklingsmål för världen har satts, som genomsyras av jämställdhetsfrågor. Fram till 2030 har dessa mål som intuition att lösa jämställdhetsproblemen helt och hållet. Många är positiva till detta, och andra ser målen som orimliga.

Alla har skrivit på utvecklingsmålen

Babatunde Osotimehin är chef för FNs befolkningsfond och väl insatt i arbetet med utvecklingsmålen. Till Dagens Nyheter säger han att det är ett stort plus för världsutvecklingen att alla länder har skrivit på utvecklingsmålen och är redo att arbeta för det, när han intervjuas främst angående jämställdhetsperspektivet i utvecklingsmålen.

Agenda 2030

Agenda 2030 är ett annat samlingsnamn för de 17 utvecklingsmålen och 169 delmålen som världens länder skrivit under. Målbilden för agenda 2030 är att all typ av diskriminering mot kvinnor ska vara upphävd inom 15 års tid, vilket Babatunde Osotimehin inte tycker är orimligt. Han menar på att många vill att kvinnor ska få bestämma över sig själva, över vem de ska gifta sig med, om det ska ha barn och annat som rör kvinnors rättigheter. Det är genomförbart, säger han.

Utvecklingsmål utan nulägeskoll

Om man ser på hur omvärlden ser ut idag, där mödradödligheten förvisso minskat, så dog över 300 000 kvinnor i graviditetskomplikationer förra året. Dessutom är det omkring 47 000 kvinnor som dör varje år på grund av osäkra aborter. Utvecklingsmålen, eller agenda 2030, är således en framgång kring enandet av världsliga mål och åsikter, men många tycker det låter orimligt att uppnå en helt jämställd värld år 2030 med tanke på hur utgångsläget ser ut. Det behövs en mer rimlig bild av hur omvärlden ser ut och en starkare åtgärdsplan för att detta ska kunna uppnås.