Kvinnor: detta avgör vid bodelning

Enligt statistiken är det i majoriteten av alla skilsmässor kvinnan som drar det kortaste strået – i alla fall när det kommer till den ekonomiska biten. Ofta är det kvinnan som gjort avkall på karriär och liknande och tagit ut mest föräldraledighet. När det vankas äktenskap eller skilsmässa är det bra att känna till vad äktenskapet egentligen innebär, och vad det skulle kosta dig att separera.

Förr i världen blev allt som tillhörde kvinnan till mannens egendom när de ingick i ett äktenskap. Så är det inte längre, och det ”friare” äktenskapet firar snart hundra år. Ändå är det kvinnan som drar det kortaste strået när det kommer till en separation. Hon får det ofta tuffare ekonomiskt. Behöver du själv juridisk rådgivning rekommenderar vi på Equal att du kontaktar fjallmansjuridik.se.

Då har du inte rätt till halva lägenheten

Visste du att en bodelning kan begäras flera år efter en skilsmässa? Det finns ingen tidsgräns för den. Det finns dock fall då det är så att du som ena parten i ett äktenskap inte har rätt att få halva ersättningen för er lägenhet. Det hela beror på om den står med i ett äktenskapsförord eller inte. Om ni flyttade in till en lägenhet som din man ägde innan ni gifte er kommer den med hyfsad sannolikhet inte ingå i bodelningen. Köpte han den däremot medan ni var gifta, avsett för gemensamt bruk, delar ni lika på ersättningen oavsett vem som betalat mest under äktenskapet. Läs om ett typexempel i Svenska Dagbladet.

Ekonomiska situationer som gör att kvinnan halkar efter kan vara:

  • Kvinnan vabbar mer
  • Kvinnan tar ut mer föräldraledighet
  • Eftersom hon inte jobbar har hon inget eget sparande
  • Kvinnor generellt har lägre betalt än män

I TV4 tar de också upp skilsmässan och behandlar även ämnet i deras studio. För att vi ska kunna nå jämställdhet, behöver vi förutom strukturella förändringar i vårt samhälle även öka kunskapen bland kvinnor. Om vi blir medvetna om de juridiska processer som ett äktenskap omsluter, kanske vi kan gå som jämställda segrare ur en konflikt, och inte bara ekonomiska förlorare.