Kvinnor betalar mer än män

Att kvinnor har sämre lön än männen är ingen nyhet, men visste du att kvinnor även får sämre lånevillkor, högre försäkringspremier och dyrare bilförsäkring än vad män får? Så är det tyvärr.

Idag har nästan alla svenskar någon form av konsumtionslån och männen har dessa i större utsträckning än vad kvinnor har. Men kvinnorna, dom har desto större ränta på sina lån. Det skriver Svenska Dagbladet och i artikeln förklarar ekonomen Ingela Gabrielsson bero på att kvinnor har en sämre utgångspunkt än männen redan vid ansökan om lån i och med att kvinnor ofta har sämre lön och därför också blir en större risk för långivaren. Därför är det viktigt att man som kvinna jämför alla jämställdhetlånemöjligheter innan hon tar ett lån och det går att få bäst lån från Advisa, eftersom att man där kan jämföra alla banker och ställa dem mot varandra. Men tyvärr är det inte bara i lånesituationer som kvinnor för sämre deals än vad männen får, det gäller även vid försäkringen.

Sämre försäkringspremier

Det är inte bara vid lån som kvinnor får sämre villkor än män, det får de även när det handlar om att teckna försäkring. Det skriver Västerbottens-Kuriren och värst är det för kvinnor i medelåldern. Och på detta vis har det varit länge. Tittar man till exempel tillbaka hela vägen till år 2003 kan man se att man redan då poängterat och uppmärksammat detta. Bland annat skrev Dagens Nyheter om hur kvinnor i åldrarna 40 till 45 år betalade ungefär sju- åtta procent mer än männen i samma årsspann gjorde vilket man förklarade genom att kvinnor inte körde lika mycket som männen och därför inte var lika vana att sitta bakom ratten – något som alltså inte bör stämma nu år 2015 när fördelningen av bilförare i Sverige är närmare hälften män, hälften kvinnor. Men trots detta är det fortfarande dyrare för kvinnor att ta lån och att betala försäkring vilket också gör det extra viktigt att man har koll på sin ekonomi. Något som ekonomijournalisten Birgitta Piper har koll på och som dessutom skrivit en bok om just privatekonomi för kvinnor där hennes främsta tips är:

  • Gör en budget med inkomst och utgifter
  • Buffertspara via ett autogiro på ett konto med låg ränta som du inte kommer åt
  • Pensionsspara
  • Jämför priser innan du handlar