Kvinnofridslagen

Kvinnofridslagen är en gammal lag i Sverige som från början förbjöd överfall och kidnappning av kvinnor. Allt eftersom har den utvecklats till att hamna om våld i nära relationer, och idag kan man straffas för grov kvinnofridskränkning. Har du själv blivit utsatt för brott behöver du ett målsägandebiträde som stöttar dig juridiskt i din process.

Har du blivit utsatt för brott? Då behöver du ett målsägandebiträde som ser till att företräda dig juridiskt vid eventuell domstolsprocess. Även om väntetiderna till psykologisk hjälp kan vara lång så kan ett juridiskt ombud eller målsägandebiträde hjälpa dig att guida dig i en process alla skeenden, och många uppger att det är just deras jurister som har hjälpt dem som mest under en process. Självklart är det olika för alla hur man upplever hjälpen.

Grov kvinnofridskränkning

Grov kvinnofridskränkning är ett brott som syftar till att angripa systematisk kränkning av en kvinna. Det kan alltså vara ett samlat antal olika typer av handlingar med lågt straffvärde som leder till att man straffas för grov kvinnofridskränkning som har högre straffgrad. Det kan vara ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång som tillsammans leder till att man döms till grov kvinnofridskränkning. Om det sker av en man som bott eller varit gift med en kvinna är det lägsta straffet nio månader. Idag arbetar kommunerna nära kvinnojourer som ofta är frivilligorganisationer, även om många diskuterar effektiviteten och budgeten.

Andelen kvinnor som uppger att de utsatts för våldtäkt eller sexuellt ofredande ökar. Genom att medvetenheten har ökat menar många att de ökade siffrorna beror på att fler anmäler, och att mörkersiffran har varit hög. Många uppger att väntetiden för att få hjälp är lång och det kan vara bra att veta sedan innan vilka juridiska möjligheter man har för att gå vidare i ett fall. Har du ett case är det bra att höra av sig till juristbyrå redan nu. Då kan du få hjälp att samla bevismaterial i ett tidigt skede, vilket är viktigt om man ska lyckas fälla någon.

Kvinnofridslagen är en gammal lag som grundades redan av Birger Jarl. Han bestämde att det skulle bli olagligt att våldföra sig på kvinnor och kidnappa dem. SVT skriver om boken ”Jarlen och kungariket” som vi kan rekommendera ifall du vill fördjupa dig.