Det här med självbild

Dagens utseendefixerade samhälle har tyvärr en tendens att drabba de som redan är osäkra och har dålig självkänsla. De som är nöjda med sig själva, oberoende av skönhetsideal, blir heller inte särskilt påverkade av att se pinn-smala fotomodeller på reklampelare eller modetidningar. Majoriteten av de som tar åt sig av de osunda vikt- och skönhetsidealen är dessutom kvinnor. Oftast unga sådana.

Detta visar sig på flera olika sätt. Ett sätt som detta visas på är allt fler unga tjejer väljer att plastikoperera sig, använda Botox trots att de inte har några rynkor och så vidare. Botox etcetera är såklart varken farligt eller skadligt men att ha en så dålig självbild att man som ung använder ett medel som är till för att släta ut hyn är ett väldigt osunt tecken.

Förutom att den extrema fokusen på skönhet har bidragit till en stor ökning av plastikkirurgiska ingrepp så är det dessutom fler tjejer som drabbas av ätstörningar på grund av att de försöker nå, vad de har lärt sig är, idealvikten.

”- Det är viktigt att behandla missnöje med kroppen. I stället för att ägna sig åt att försöka ändra sin kropp, kan man ändra sitt förhållningssätt till den egna kroppen. Det kan minska risken för att hamna i störda ätbeteenden.

Jelena Brdaric tänker knappast på någon minoritet i västvärlden. Enligt amerikanska undersökningar har vita, heterosexuella kvinnor sämst kroppsuppfattning av alla och större kroppsmissnöje än afrikansk-amerikanska kvinnor. Och när det gäller de globala skillnaderna, konstaterar hon: Ju mer västifierat, desto mer ätstörningar.”