Därför separerar småbarnsföräldrar

Över 30 % av alla småbarnsföräldrar separera och mycket handlar, enligt en forskning från Sahlgrenska, om brist på kommunikation och att föräldrarna vill olika saker. Något man enkelt kan förhindra och med det förhindra en separation. 

1006492-unityVi har tidigare skrivit om sorg och hur man hanterar den, och när det kommer till separation så är det en enorm sorg och även skuld. Men, innan skulden och sorgen tar vid och en separation är på tapeten finns det mycket att göra för att det ska bli bättre. Vad som är viktigt är att veta hur man ska bete sig, för när man har små barn är det lätt att man glömmer bort varandra.

Tätt inpå och brist på kommunikation

”Generellt kan man säga att de separerande papporna vill ha mer tid för sig själv och ha tid att exempelvis träna, medan kvinnorna vill ha mer tid tillsammans med sina barn och sin partner. I övrigt ser vi att det främst är bristande kommunikation som ligger bakom separationerna.”

Citatet går att läsa på dn.se och studien bestod av 452 föräldrar som fick svara på frågor rörande relationskvaliten. Vad man då kunde se var att 23 par valde att separera inom fyra år efter att de fått barn och sedan valde 16 par att separera efter åtta år. För att förhindra detta ska man tänka på att jobba på sin kommunikation samt att respektera varandra. Väljer man att försöka finna tid för varandra och visa uppskattning så väljer man även att satsa på sin relation. Våga tala och våga visa kärlek!