Kvinnors rättigheter

Målet är en jämställd värld 2030

Målet är en jämställd värld 2030

Världens länder har enats om 17 olika utvecklingsmål, där målbilden är att ha en jämställd värld redan år 2030. Chefen för FNs befolkningsfond, Babatunde Osotimehin, hävdar att detta är ett fullt rimligt mål medan andra ter sig skeptiska till denna snabba utveckling. I tidigare inlägg har ekonomisk jämställdhet gällande lån […]

Läs mer ›

Manliga moderatorer

Tyvärr är det mer vanligt förekommande att en moderator i en debatt är en man, vilket i sin tur kan leda till att debatten får en mer manlig prägel än vad som är lämpligt. Även om panelen kan bestå av lika många män som kvinnor så finns det en risk […]

Läs mer ›